Hoạt động Hội

Ngày 12/6, Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương tổ chức chương trình “Cafe doanh nhân” số 2/2024. Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương ra mắt Câu lạc bộ Hàng tiêu dùng trực thuộc Hội. Anh Huỳnh Trần Phi Long, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ Hội, Chủ…