30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam

Chuyên trang kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam (1993 – 2023).