Triển lãm xúc tiến thương mại và đầu tư Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Quảng Ninh