Tổng quan về Hội

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Việt Nam, là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phong trào thanh niên; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Từ một Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ được thành lập với 15 hội viên ban đầu, đến nay tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế, 15 Câu lạc bộ trực thuộc theo ngành nghề, sở thích với gần 19.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Các doanh nghiệp Hội viên của Hội đang tạo doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD (đóng góp hơn 10% GDP của cả nước) và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động; đóng góp cho các hoạt động xã hội hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu, có tốc độ phát triển hội viên và mạng lưới nhanh nhất, hoạt động năng động và tiên phong trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Việt Nam, là thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam. Hội chịu sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phong trào thanh niên; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và các Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Từ một Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ được thành lập với 15 hội viên ban đầu, đến nay tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố và 2 ngành kinh tế, 15 Câu lạc bộ trực thuộc theo ngành nghề, sở thích với gần 19.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Các doanh nghiệp Hội viên của Hội đang tạo doanh thu hàng năm trên 40 tỷ USD (đóng góp hơn 10% GDP của cả nước) và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động; đóng góp cho các hoạt động xã hội hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp hàng đầu, có tốc độ phát triển hội viên và mạng lưới nhanh nhất, hoạt động năng động và tiên phong trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam.

Chặng đường hình thành và phát triển

Giai đoạn 2022 – nay

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2022 – 2025). Anh Đặng Hồng Anh tiếp tục tái cử vị trí Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2018 – 2021

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2018 – 2021). Anh Đặng Hồng Anh được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2014 – 2017

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2014 – 2017). Anh Bùi Văn Quân được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2011 – 2014

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2011 – 2014). Anh Mai Hữu Tín được hiệp thương chọn cử chức vụ Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2008 – 2011

Đại hội đại biểu toàn quốc các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2008 – 2011). Đại hội đã quyết định đổi tên Hội thành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Anh Võ Quốc Thắng được hiệp thương chọn cử chức vụ Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2005 – 2008

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa II (nhiệm kỳ 2005 - 2008). Anh Phương Hữu Việt được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2002 – 2005

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa I (nhiệm kỳ 2002 – 2005). Anh Trương Gia Bình được hiệp thương chọn cử là Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 1998 – 2002

Khẳng định vai trò, vị thế cho đội ngũ Doanh nhân trẻ.

Xem chi tiết

Giai đoạn 1994 – 1998

Sự ra đời các tổ chức tiền thân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2022 – nay

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2022 – 2025). Anh Đặng Hồng Anh tiếp tục tái cử vị trí Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2018 – 2021

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2018 – 2021). Anh Đặng Hồng Anh được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2014 – 2017

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2014 – 2017). Anh Bùi Văn Quân được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2011 – 2014

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV (nhiệm kỳ 2011 – 2014). Anh Mai Hữu Tín được hiệp thương chọn cử chức vụ Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2008 – 2011

Đại hội đại biểu toàn quốc các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2008 – 2011). Đại hội đã quyết định đổi tên Hội thành Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Anh Võ Quốc Thắng được hiệp thương chọn cử chức vụ Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2005 – 2008

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa II (nhiệm kỳ 2005 - 2008). Anh Phương Hữu Việt được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 2002 – 2005

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam khóa I (nhiệm kỳ 2002 – 2005). Anh Trương Gia Bình được hiệp thương chọn cử là Chủ tịch Hội.

Xem chi tiết

Giai đoạn 1998 – 2002

Khẳng định vai trò, vị thế cho đội ngũ Doanh nhân trẻ.

Xem chi tiết

Giai đoạn 1994 – 1998

Sự ra đời các tổ chức tiền thân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Xem chi tiết

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Đoàn kết tập hợp lực lượng Doanh nhân trẻ Việt Nam trong và ngoài nước cùng nhau CHIA SẺ - CỐNG HIẾN - TẠO RA GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức Hội Doanh nhân, doanh nghiệp uy tín và quan trọng hàng đầu quốc gia, có uy tín trong cộng đồng doanh nhân khu vực và quốc tế.

Trở thành vườn ươm số một Việt Nam trong hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trở thành mạng lưới kết nối kinh doanh hiệu quả của doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Tập hợp, tạo môi trường bồi dưỡng và phát triển các thế hệ doanh nhân trẻ trở thành các doanh nhân tiêu biểu Việt Nam có tinh thần yêu nước, có tâm, có tầm, có hoài bão lớn, có khát vọng làm giàu, có động lực xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng kinh tế đất nước, phụng sự tổ quốc.

Xây dựng mạng lưới tổ chức Hội Doanh nhân trẻ vững mạnh tại 63 tỉnh, thành phố và các ngành kinh tế. Phát triển số hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lên 25.000 Doanh nhân trẻ, quản lý điều hành hàng chục nghìn doanh nghiệp, đóng góp tỷ trọng đáng kể cho GDP quốc gia.

Gìn giữ, phát triển, không ngừng nâng cao uy tín các chương trình hoạt động mang thương hiệu của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Giải thưởng Sao Đỏ; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt; Chương trình bình chọn và tôn vinh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc; Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam...

Là tổ chức Hội không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, hội viên Doanh nhân trẻ, triển khai được nhiều hoạt động nâng tầm uy tín tổ chức Hội, thiết thực hỗ trợ hội viên, doanh nghiệp hội viên phát triển.

Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch danh dự Hội

Hoàng Bình Quân

Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chủ tịch Hội

Đặng Hồng Anh

Ủy viên UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC.

Phó Chủ tịch Hội

Nguyễn Hồng Phong

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

Phó Chủ tịch Hội

Phạm Thị Bích Huệ

Chủ tịch HĐQT CTCP Western Pacific

Phó Chủ tịch Hội

Phan Thanh Thiên

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh

Phó Chủ tịch Hội

Nguyễn Doãn Thắng

Tổng thư ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Thủ trưởng Cơ quan thường trực Hội.

Phó Chủ tịch Hội

Nguyễn Tiến Long

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương

Phó Chủ tịch Hội

Vi Nhất Trường

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi; Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Nhất Hưng Sơn Hà

Phó Chủ tịch Hội

Trần Đăng Nam

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội; Chủ tịch HĐQT Dolphin Sea Air Services Corporation

Phó Chủ tịch Hội

Lê Trí Hải

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT CTCP Công nghệ thông tin Toàn Cầu Xanh

Phó Chủ tịch Hội

Đỗ Duy Liên

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hòa Bình; Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Vàng

Phó Chủ tịch Hội

Vũ Huy Dương

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn

Phó Chủ tịch Hội

Lưu Thị Thanh Mẫu

Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation

Phó Chủ tịch Hội

Hoàng Công Đoàn

Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Sông Thao

Phó Chủ tịch Hội

Nguyễn Ngọc Mỹ

Chủ tịch CLB Doanh nhân trẻ Kế nghiệp DNT Việt Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ALPHANAM

Phó Chủ tịch Hội

Nguyễn Văn Khoa

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT

Phó Chủ tịch Hội

Lê Trí Thông

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

Phó Chủ tịch Hội

Đỗ Hữu Huỳnh

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP. Hải Phòng, Tổng giám đốc Công ty TNHH TM&XNK Liên Minh

Phó Chủ tịch Hội

Dương Long Thành

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Long An, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi